Regulamin
REGULAMIN VICTORIA CUP 2013
                                                                                   § 1
CEL TURNIEJU
1. Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej i aktywnego spędzania wolnego czasu, upowszechnianie kultury fizycznej, a także popularyzacja rywalizacji sportowej według zasad fair-play
2. Wyłonienie zwycięzców Turnieju Victoria Cup 2013’
                                                                                    § 2
    ORGANIZATOR TURNIEJU
Organizatorem rozgrywek jest PSS Victoria Bydgoszcz
                                                                                   § 3
                                                           TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
1. Turniej odbędzie się w dniach 29 / 30 czerwca w trzech kategoriach wiekowych:
Turniej Trampkarzy /1998-1999
Turniej Młodzików /2000-2001
Turniej Orlików /2002 i młodsi
2. Miejscem rozgrywek będzie kompleks treningowy KS Gwiazda Bydgoszcz ul. Bronikowskiego 45 w Bydgoszczy.
                                                                                   § 4 
                                                                           PRZEPISY GRY
1.  Rozgrywki prowadzone będą w dwóch fazach:
     - część grupowa w systemie jednorundowym “każdy z każdym”
     - część finałowa w systemie pucharowym
2.  Za zwycięstwo przyznawane będą 3 pkt, remis 1, porażka 0.
3.  O zajęciu miejsca w końcowej klasyfikacji decyduje /wg poniższej kolejności/:
     - suma zdobytych punktów,
     - korzystniejszy bilans między zainteresowanymi zespołami,
     - korzystniejszy bilans bramkowy,
     - większa liczba strzelonych bramek
     - mniejsza liczba straconych bramek,
     - ilość zwycięstw,
     - mecz barażowy.
4.  Jeżeli zespół wycofa się z rozgrywek, a wcześniej rozegrał choćby jedno spotkanie, wówczas pozostałe mecze będą klasyfikowane jako walkower dla drużyn przeciwnych.
5.  Podczas meczu na boisku może znajdować się 5 graczy i bramkarz w kategoriach trampkarz i młodzik oraz 6 graczy i bramkarz w kategoriach orlik.
6.  Czas gry w wynosi:
     - 2 x 10 minut – faza eliminacyjna,
     - 2 x 12 minut – faza finałowa.
     /organizator dopuszcza modyfikację czasu gry w zależności od ilości uczestników poszczeg. turniejów/
7.  Wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza odbywa się ręką lub nogą.
8.  Rzut z autu wykonywany jest ręką z linii bocznej.
9.   Nie obowiązuje przepis o spalonym.
10. Zmiany zawodników dokonywane są systemem hokejowym, podczas przerwy i w trakcie meczu w strefie zmian /własna połowa boiska/.
11. Pozostałe kwestie regulują przepisy PZPN
                                                                               § 5
                                                                             KARY
1. Wymiar kary zależny jest od interpretacji sędziego.
2. Regulamin dopuszcza kary wychowawcze: 1, 3 minuty.
3. W sytuacji wybitnie rażącego naruszenia przepisów/ patrz przepisy PZPN- czerwona kartka/ zawodnik może zostać ukarany czerwoną kartką. Wówczas jego zespół gra w osłabieniu przez 2 minuty lub do straty bramki.
4. Wykluczony zawodnik pauzuje jeden mecz. W szczególnych przypadkach kara może zostać zwiększona nawet do wykluczenia z rozgrywek.
5. Decyzje w tym zakresie podejmuje Organizator.
                                                                             § 6
                                                                         BOISKO
1. Boisko o wymiarach 60 m x 30 m.
2. Bramki aluminiowe o wymiarach 5 m x 2 m
3. 4 boiska trawiaste i 1 boisko ze sztuczną nawierzchnią
                                                                             § 7
                                              ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU
1. Zgłoszenia do udziału w turnieju dokonuje się na podstawie elektronicznej rejestracji poprzez oficjalną stronę turnieju: http://victoria-cup.blogspot.com/
2. Lista startowa zawodników jednego zespołu może wynosić maksymalnie 12 graczy.
3. Formularz listy startowej zostanie umieszczony na stronie turnieju i przed rozpoczęciem zawodów musi zostać złożony w Biurze Zawodów.
4. W turnieju wystąpią tylko te zespoły, które spełnią wszystkie formalności dotyczące zgłoszenia do rozgrywek.
5. Udział w turnieju jest odpłatny i wynosi:
    - 250 zł od zespołu
6. Dochód z opłat startowych organizator przeznaczy na obsługę rozgrywek.
7. Uiszczenie opłaty startowej jest jednym z warunków wzięcia udziału w rozgrywkach.
8. Opłaty startowej należy dokonać  do 31 maja oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres victoriabydgoszcz@gmail.com na konto o numerze: 80 2030 0045 1110 0000 0234 6550 (BGŻ BANK) – tytułem: Victoria Cup – (nazwa drużyny).
9. Istnieje możliwość wykupu obiadów w cenie 15 zł za sztukę. Chęć skorzystania z obiadów należy zgłosić organizatorowi przed rozpoczęciem turnieju.      
10. Istnieje możliwość zakwaterowania oraz pełnego wyżywienia zespołów. Więcej informacji udzieli koordynator turnieju– p. Rafał Augustyniak.
                             
                                                                             § 8
                                                      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi
2. Za szkody powstałe podczas rozgrywek odpowiada drużyna, której zawodnik się tego dopuścił.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz